m2user::data::person::Id
m2user::data::person::CurrentRegistrationRIDCalc
m2user::data::person::CurrentRegistrationRIDCalc.Email
Kategória
  Márkák
   Blog
     Nem található termék
     KosárA kosár üres
     Kategória
     Menü
     Felhasználói menü

     Személyes adatok

     Kedves Ügyfelek és Üzlettársak!

     Ez a dokumentum néhány alapvető információt tartalmaz a személyes adatainak feldolgozásáról. Biztos lehet afelől, hogy személyes adatait gondosan, a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.

     Ez adatvédelmi tájékoztató teljesen megfelel a 2018 május 25-től érvényben lévő az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, és a 95/46/EC számú irányelvet hatályon kívül helyező 2016 április 27-i 2017/679-es számú rendeletének.


     1. Ki az adatkezelő?

     Az adatkezelő az a személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének célját és módját.

     Az Ön személyes adatainak a kezelője a Solarity s.r.o., amely cégnek a székhelye, a Prága 6 – Dejvice, Vostrovská 787/45, 160 00 címen található, és Prága város cégbíróságánál a cégregiszterben a C 184409-es számon van bejegyezve (a továbbiakban a “Cég“ elnevezéssel hivatkozunk rá).


     2. Kivel vehetem fel a kapcsolatot?

     Ha bármilyen kérdése van a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, akkor vegye fel a kapcsolatot az Adatvédelmi Koordinátorral - hr@solarity.cz

     Az Adatvédelmi Koordinátor feladata az is, hogy megválaszoljon minden, a személyes adatokkal kapcsolatos jogviszonyra vonatkozó kérdését.


     3. Milyen célból és milyen jogi felhatalmazással kezeljük a személyes adatait?

     A következő célból kezeljük a személyes adatait:

     • Az Ön és a cég között létrejött szerződés megkötése és teljesítése;
     • Webináriumok szervezése és lebonyolítása
     • Az általunk kínált termékeknek és szolgáltatásoknak az Ön igényéihez való igazítása;
     • Testreszabott ajánlatok biztosítása termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozóan
     • A cég jogos érdekeinek védelme.

     A személyes adatai kezelésének jogi alapja annak a jogi kötelezettségnek felel meg, ami az Ön és a cég között megkötött szerződés tárgyából és teljesítéséből adódóan a cégre hárul. Ez a kötelezettség feljogosítja a cégünket, hogy gondoskodjon a gyártáshoz és más a cég által elvégzett tevékenységhez, a cég üzletvezetéséhez, és végül, de nem utolsó sorban a cég vagyonának védelméhez szükséges anyagok beszerzéséről.

     Ha a személyes adatainak marketing célból történő felhasználásához nem adná a hozzájárulását, akkor ez nem vonná maga után azt, hogy megtagadnánk az Önnel kötött szerződésből fakadóan bármilyen termék vagy szolgáltatás biztosítását.


     4. Hogyan gyűjtünk adatokat Önről?

     A személyes adatait közvetlenül Öntől, az Önnel kötött szerződés dokumentációjából, az Ön által kitöltött formanyomtatványokból vagy az egymás közötti kommunikáció során szereztük meg.

     Személyes adatai esetleg olyan nyilvánosan elérhető információforrásokból, regiszterekből és adatbázisokból is származhatnak, mint a cégregiszter, a földhivatali információs rendszer, adóslisták vagy különböző szakmai regiszterek.


     5. Milyen típusú személyes adatokat kérünk Öntől?

     Ahhoz, hogy megfeleljünk a jogi kötelezettségeknek és az Ön elvárásainak, hogy a cég termékeiből és szolgáltatásaiból egy személyre szabott ajánlatot biztosíthassunk Önnek, valamint hogy megfeleljünk más az előzőekben említett céloknak, az alábbi típusú személyes adatokat dolgozzuk fel:

     •  Alapvető személyazonosító adatok - keresztnévnév, vezetéknév, születés dátuma, lakcím és személyazonosító szám;
     •  Elérhetőségi adatok – telefonszám és e-mail cím;
     •  A cég termékeinek és szolgáltatásainak használatára vonatkozó adatok;
     •  Az egymás közötti kommunikációra vonatkozó adatok – e-mail üzenetekből, rögzített telefonbeszélgetésekből vagy más kapcsolattartási formából származó adatok;
     •  Számlákra és pénzügyi műveletekre vonatkozó adatok – beleértve a számlákon látható adatokat és számlázásra és fizetésekre vonatkozó feltételeket.
     •  Üzleti információk – pozíciójára és az üzleti tevékenység területére vonatkozó információk.


     6. Kivel osztjuk meg a személyes adatait?

     A személyes adatait elsősorban a szabályozó hatósággal osztjuk meg, abból a célból, hogy eleget tegyünk a cég által vállalt jogi kötelezettségeinknek (pl. pénzügyi felügyeletnek).

     Továbbá megoszthatjuk a személyes adatait esetleg olyan más vállalatokkal is, amelyek segítenek nekünk a személyes adatok feldolgozásának bizonyos lépéseinél (könyvelés, IT szolgáltatások stb.).

     A személyes adatokat nem továbbítjuk az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívüli országnak, és nem továbbítjuk egyetlen egy nemzetközi szervezetnek sem.


     7. Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatait?

     A könyvelést 10 éves megőrzési időszak lejártáig meg kell őriznünk. Más személyes adatokat, amelyekre nem vonatkozik megőrzési időszak kötelezettsége, 4 évig őrzünk meg, abból a célból, hogy az esetleges jogi viták esetén jogaink megvédése érdekében felhasználhassuk őket.

     Ha az Ön egyetértésével marketing célokra használjuk a személyes adatait, akkor azokat 10 évig őrizzük meg. Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, az időtartam rövidebb is lehet, amennyiben visszavonja azt. Lehetősége van arra is, hogy ne járuljon hozzá marketing célú felhasználáshoz.

     Amennyiben nem szeretné, hogy a jövőben elektronikus úton kereskedelmi célú ajánlatokkal keressük, lehetősége van az ilyen jellegű megkeresések elutasítására és leiratkozni.


     8. Milyen jogai vannak személyes adatai feldolgozása vonatkozásában?

     • Joga van ahhoz, hogy bármikor hozzáférjen a személyes adataihoz, azaz tájékoztatást kérjen arról, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel Önről, és joga van ahhoz, bármilyen személyes adatát tartalmazó dokumentumról másolatot kérjen.
     • Joga van ahhoz, hogy bármilyen hibás személyes adat módosítását kérje.
     • Joga van ahhoz, hogy személyes adatának törlését vagy adatkezelésének korlátozását kérje.
     • Jogában áll személyes adatait megkapnia strukturált, széles körben használt és géppel olvasható formában és továbbítani azokat Ön által választott másik adatkezelő részére (jog az adathordozhatósághoz).
     • Önnek joga van bármikor visszavonni hozzájárulását személyes adatai felhasználásához. A visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét nem érinti ez a visszavonás.
     • Ha úgy ítéli meg, hogy a személyes adatának feldolgozása jogszabályt sért, akkor óvást emelhet az adatkezelés ellen, panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál (Cseh köztársaság Adatvédelmi Hivatalánál) vagy visszavonhatja a beleegyezését.

     A fent említett jogait bármikor gyakorolhatja úgy, hogy küld egy e-mail üzenetet az Adatvédelmi Koordinátornak a 2-es pontban említett e-mail címre. Továbbá egy írásos kérelmet is elküldhet az 1-es pontban található levelezési címünkre.

     Az Adatvédelmi Koordinátor bármilyen az adatvédelemmel kapcsolatos jogi problémát vagy kérdést ingyen megválaszol.

     A kérése viszont abban az esetben elutasításra kerülhet, ha az megalapozatlan, vagy ha indokolatlanul nagyszámú kérést nyújt be. Továbbá a személyes adatai feldolgozásának megtagadására vonatkozó kérése megalapozatlannak minősülhet, ha az adatfeldolgozás a cég jogos érdeke szerint történik és nem áll fenn semmilyen más érdek vagy ok, ami a cég jogos érdeke felett állna. A kérése esetleg túlzónak minősülhet, ha ugyanazt a kérést ismétli meg többször, illetve ha indokolatlanul nagyszámú kérést nyújt be.

     A kérését megválaszoljuk, és a kérés tárgyától függően lehető leghamarabb, de a kérés kézhezvételétől számítva egy hónapnál biztosan nem később tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk. Ez az időszak szükség esetén, nagyszámú vagy összetett kérés esetén két hónappal meghosszabbítható. Tájékoztatni fogjuk az esetleges hosszabbításról és annak okairól.

     Ha bármilyen további kérdése van a személyes adatai feldolgozására vonatkozó fenti információkkal kapcsolatban, akkor kérem lépjen kapcsolatba az Adatvédelmi Koordinátorral a fent megadott elérhetőség segítségével!

     Solarity s.r.o.

     A kosárban nem engedélyezett tételek vannak

     Kosár tartalma

     A termék hozzáadva az összehasonlításhoz

     Összehasonlítás mutatása
     Kérjük, várjon...
     A rendelést nem lehet teljesíteni. Kérjük, próbálja újra.